Menu

 

31 SIE 2022

Dożynki Gminno-Parafialne

 

Dożynki Gminno – Parafialne w Lubaszu

Sołectwo Miłkowo było współorganizatorem tegorocznego Święta Plonów. Z roli starostów dożynkowych znakomicie wywiązali się pani sołtys Magdalena Kiedrowska i pan Zdzisław Bałęczny, obrzęd dożynkowy przygotował Zespół Śpiewaczy Lubaszanki, a w corocznym konkursie na najpiękniejszy wieniec w gronie trzynastu miejscowości zwyciężyło sołectwo Bzowo – Goraj, przed Dębe i Miłkowem. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej w lubaskim Sanktuarium, a następnie Korowód Dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Budzynia udał się do Amfiteatru.

W części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście, dziękując rolnikom za codzienny trud i życząc im wytrwałości, spokoju w pracy, na rzecz wszystkich Polaków. Zgodnie z tradycją, nawiązując do historii miał miejsce obrzęd dożynkowy, w którym gospodarze dożynek przekazali wypieczony z tegorocznych plonów chleb, w ręce włodarza gminy, który zapewnił, że będzie dzielił go tak, by nie zabrakło go dla nikogo. Podczas tegorocznej uroczystości, miały miejsce rozstrzygnięcia kilku konkursów. Poza rywalizacją o miano najpiękniejszego wieńca, komisja konkursowa podczas dożynek ocenie poddała również prezentacje korowodu. W tej klasyfikacji na miejscu pierwszym znalazło się Sokołowo, przed Miłkowem i Prusinowem. Dwa konkursy związane z wystrojem dożynkowym wsi oraz „Czysta wieś dziełem jej mieszkańców”, polegały na wizytach objazdowych przeprowadzonych w ostatnich dniach w przypadku wystrojów oraz kilku miesięcy w przypadku estetyki miejsc publicznych, chodników i obejść. Nagroda w postaci pojemników na odpady do segregacji, ufundowana przez Gminny Zakład Komunalny powędrowała do Sokołowa, jako wyróżnienie za czystość i porządek w miejscowości. Konkursowe klasyfikacje, przełożyły się również na prowadzoną w tym roku po raz pierwszy, roczną rywalizacje wsi sołeckich, w których brane są pod uwagę osiągniecia w turniejach, spartakiadzie czy konkursach. Dożynki Gminno – Parfialne w Lubaszu zakończyły się muzycznym wydarzeniem trwającym do północy. Taka formuła, przy udziale zespołów i tancerzy z Agencji Muzycznej Disco Stars z Warszawy, miała stanowić też swoiste zakończenie lata w gminie. W trakcie trwania imprezy szeroko rozbudowana była strefa gastronomiczna oraz rekreacyjna, w postaci zamków dmuchany dla dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawowe z urządzeniami historycznymi, używanymi w rolnictwie przed laty oraz informacyjne związane z segregacją odpadów, ekologicznym stylem życia, przygotowane przez GZK Lubasz. Słowa podziękowania należą się sołtysom, rolnikom, wszystkim zaangażowanym w organizacje wydarzenia oraz komisjom konkursowym i sponsorom Bankowi Spółdzielczemu w Czarnkowie, firmie Dora Metal, Spółdzielni Produkcji Rolnej w Sławnie , firmie Agrohandel Przemysław Cichorek, Piekarni Sendal.  

Szymon Szwed / Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu