Menu

 

20 WRZ 2022

GRANT - KONWERSJA CYFROWA

 Szanowni Państwo! Rozpoczynamy realizację projektu grantowego

pn. Konwersja Cyfrowa Domów Kultury
Wkrótce wystosowane zostaną zaproszenia do przedstawicieli społeczności lokalnej i środowisk twórczych z terenu gminy.
Kulturalno - Cyfrowy krok naprzód!