Menu

 

03 KWI 2024

Kulturalna Gmina Lubasz

 Kulturalna Gmina Lubasz 2024 – VII edycja

Zapraszamy do udziału w konkursie dedykowanym mieszkańcom gminy Lubasz. Projekt zakłada wsparcie finansowe na kwotę do 1000 złotych na działania, imprezy, warsztaty, wyjazd do teatru, muzeum, na koncert, spektakl. Uprawnione do składania wniosku są osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie z opiekunem. Wniosek należy wypełnić ręcznie lub w wersji edytowalnej i dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu w terminie od 10.04.2024 do 06.05.2024. Realizacja planowanych działań musi nastąpić od 15.05.2024 do 31.11.2024, a w podsumowaniu konieczne będzie przedstawienie dokumentacji z poniesionych kosztów: faktura za bilety, transport, zakup materiałów, wynagrodzenie dla prowadzącego warsztaty, zajęcia. Obowiązkiem będzie również przesłanie zdjęć z wydarzenia, które zostaną opublikowane w mediach społecznościowych i na oficjalnych profilach. Poprzednie edycje pokazały, że nasi mieszkańcy są bardzo kreatywni, a podejmowane działania kulturalne, integracyjne świetnie wpisują się w potrzeby i rozwijanie talentów społeczności gminy Lubasz.
Szymon Szwed / Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu