Menu

 

07 MAJ 2020

Wznawiamy działalność biblioteki!

 

Biblioteka Publiczna Gminy Lubasz

 

Drodzy Czytelnicy !

 

W związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o uchyleniu zakazu prowadzenia działalności przez niektóre instytucje kultury, uprzejmie informujemy,

że od dnia 11 maja 2020 r. biblioteka wznawia swoją działalność.

 

Jednocześnie w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym wprowadzone zostają ograniczenia i zasady, które obowiązują pracowników i czytelników:

 

- biblioteka dla Czytelników – Lubasz czynna: poniedziałek – piątek od godz. 10.00 – 14.00

 

- nie ma możliwości korzystania z księgozbioru na miejscu (z czytelni) oraz bazy

komputerowej w bibliotece

 

- przed wejściem do biblioteki znajduje się płyn do dezynfekcji rąk

 

- zwroty i wypożyczenia książek odbywać się będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

wymaganych w przestrzeni publicznej (maseczki, rękawice, 1 osoba w bibliotece)

 

- Filia w Kruczu czynna od 14 maja 2020 w godz. 10.00 – 14.00

(na takich samych zasadach jak w Lubaszu)

 

- obsługujemy wyłącznie Czytelników już zapisanych w naszej bibliotece, realizując przede

wszystkim wypożyczenia na zasadzie: KSIĄŻKA NA ZAMÓWIENIE

 

- Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru (półek z książkami), prosimy więc

o przygotowanie listy książek do wypożyczenia

 

- książki można wybierać z katalogu on-line: lubasz-bpg.sowa.pl lub telefonicznie 67 255 64 79

z zapytaniem czy biblioteka posiada tytuł interesujący Czytelnika ( w godz. 9.00 – 15.00)

 

- książki zamawiamy telefonicznie 67 255 64 79 lub mailowo : biblioteka@lubasz.pl

 

- zamówione książki odbierać można następnego dnia

 

- zwracane książki podlegają 4 dniowej kwarantannie (zalecenia Biblioteki Narodowej minimum

3 dni):

 

- wypożyczone książki są bezpieczne, nie wolno ich dezynfekować preparatami

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu,

za zniszczone wskutek takich zabiegów książki pobierane będą opłaty w wysokości

ich ceny rynkowej

 

- nie wyznaczamy czasu odwiedzin przez seniorów

 

Bardzo prosimy o podporządkowanie się ograniczeniom i rekomendacjom sanitarnym.

 

Beata Szymkowiak

Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Lubasz im. ks. Antoniego Ludwiczaka