Menu

Kultura

WIZJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU

"Cele, zaangażowanie, praca i poświęcenie”

Współczesne standardy życia stawiają ogromne wymagania instytucjom kultury. Statutowe zadania, do których zobowiązany jest Samorząd, w skali kraju organizują życie kulturalne na poziomie minimalnym, w związku z priorytetami wynikającymi z potrzeb mieszkańców w kwestii zdrowia, bezpieczeństwa. Społeczeństwo, w którym dojrzewają postawy obywatelskie, zaczyna dostrzegać potrzebę spędzania czasu wolnego kreatywnie i z pasją, a struktura mieszkańców gminy Lubasz, którzy są aktywni na rynku pracy, co raz częściej dostrzegając realizacje własnych potrzeb w wolnym czasie, dobitnie o tym świadczy. Nowoczesne centrum kultury, należy rozumieć jako miejsce otwarte na swoich mieszkańców i ich potrzeby, gotowe do współpracy, realizujące główne założenia statutowe i prawne, stosując nowe narzędzia metodyczne i organizacyjne. Do optymalnych możliwości, którymi dysponować będzie Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu należy dojść, a póki co hasłem do działania powinno być kreowanie na miarę swoich możliwości i posiadanych zasobów ludzkich i infrastrukturalnych.


"Odkrywanie talentów, rozwijanie umiejętności i współpraca przy tworzeniu bogatej oferty"

Na potrzeby związane z ruchem i tańcem, wśród mieszkańców odpowiedzą planowane zajęcia taneczne kierowane do dzieci jako propozycja na prowadzenie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz kultywowanie tradycji podczas nauki tańców regionalnych i Narodowych. Swoje pasje będą mogli również nadal realizować miłośnicy gry na instrumentach, dla których kontynuowana będzie organizacja zajęć w formie indywidualnej i grupowej. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, dążąc do zapewnienia wszechstronnego rozwoju, podnoszenia poziomu logicznego myślenia i będąc na bieżąco z wymaganiami stawianymi, przez skomputeryzowany świat będzie organizatorem spotkań z grami planszowymi, scrabble. Pozwoli to z pewnością rozwijać pamięć, uwagę, wyobraźnie i osobowość.

Dodatkowym kierunkiem będzie nawiązuje do artystycznych tradycji sprzed kilkunastu lat - działalności Teatru "Żyła", który rozsławiał Lubasz w całym kraju. Wlanach jest uruchomienie grupy artystycznej, która pozwoliłaby rozwijać aktorskie umiejętności. Tak piękne wspomnienia, mocno osadzone wśród mieszkańców będą stanowiły ogromną szanse na powodzenie tego przedsięwzięcia. Oczywiście aktywna działalność zespołów śpiewaczych związanych ze strukturami GOK Lubasz, nie może zostać zakłócona.

Kultura słowa i jej kształtowanie, stanowi nie lada wyzwanie przed instytucją kultury. Orgaznizowane konkursy, przeglądy recytatorskie, pięknego czytania czy wokalne mają na celu, dotarcie do młodych ludzi lubiących publiczne wystąpienia, recytowanie, zainteresowanych literaturą. Te inicjatywy pozwalają rozwijać kreatywne pasje związane z kulturą słowa. Zespół instruktorów GOK przy współpracy będzie przygotowywał mieszkańców do udziału w konkursach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim czy nawet ogólnopolskim. Z kulturą słowa wiąże się również cykl spotkań „Porozmawiajmy o..” Pierwszy z kierunków to  forma wywiadów z mieszkańcami charakterystycznymi dla społeczności lokalnej, które maja miejsce podczas „Zwiastunów kultury” – imprezy zapowiadającej i podsumowującej działalność kulturalna jednostki. Druga część cyklu to organizacja spotkań z podróżnikami, sportowcami, autorami, bloggerami i miłośnikami historii, a zrealizowane dotychczas wydarzenia w pełni potwierdzają zasadność tego kierunku.

Obecnie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaszu oprócz wcześniej wspomnianych zespołów funkcjonują: grupa taneczna Chilli, Sekcja Polskiego Związku Wędkarskiego, Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, zajęcia aerobowe, tańca ludowego, nauki gry na gitarze, rytmiki dla najmłodszych sportowo-rekreacyjne dla wszystkich grup wiekowych i grupa teatralna.

Z bardzo dobrym odbiorem spotkały się nowości w ofercie – wycieczki krajoznawcze, zarówno piesze po terenie gminy jak i wyjazdy do muzeów czy poznańskiego Zoo. Wydarzenia te miały swoich odbiorców zarówno jako jednostkowe jak i wplecione w szeroki harmonogram zajęć w ramach półkolonii letnich, których pierwsza edycja już za nami jak i planowanych w okresie zimowych ferii. Nieopisane tutaj pozostaje zaangażowanie nauczycieli, dyrekcji, wychowawców z placówek oświatowych oraz pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy współpracy z którymi oferta ta była tworzona i realizowana.


"To nie miejsce tworzy ofertę ale ludzie w oparciu o kreatywność".

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu realizuje swoje zadania statutowe i prawne w oparciu o swoją bazę: Bibliotekę Gminną imieniem ks. Antoniego Ludwiczaka, teren Ośrodka Wypoczynkowego, Amfiteatr, pracownie Sztuka z natury, sale wiejskie na terenie wsi sołeckich, halę widowiskowo – sportową, obiekty rekreacyjne, kompleks boisk Orlik, tereny wokół miejsc historycznych. Centrum lokalizacji wydarzeń w ciepłych miesiącach w ciągu roku stanowi, oddający charakter naszej miejscowości, teren wokół plaży przy Jeziorze Dużym w Lubaszu. Z pewnością jednak zasadne jest poszukiwanie rozwiązań na dużą inwestycję Centrum Kultury Gminy Lubasz, która pozwoliłaby na rozwiązanie tematu siedziby ośrodka kulturalnego z prawdziwego zdarzenia na terenie Lubasza, który odpowiadałby wymaganiom współczesności i wymagającej społeczności lokalnej. Utrzymująca się z roku na rok liczba odwiedzających przestrzeń przy jeziorze Lubaskim, stanowi spore wyzwanie dla pracowników GOK. Liczne imprezy o charakterze ogólnodostępnym, są integralną częścią działalności gminnej instytucji kultury. Jak pokazują lata to wyjątkowe miejsce pozwala stworzyć atrakcyjną formę dla wszystkich mieszkańców, gości i wczasowiczów. Należy dołożyć wszelkich starań, aby krok po kroku poprawiać estetyczny wygląd tej lokalizacji. By to się udało wymagana jest spójna polityka całego Samorządu, której zrozumienie jest widoczne podczas rozmów z radnymi, władzami gminy czy spotkań poszczególnych komisji  Ciekawym pomysłem i z pewnością stanowiącym dużą nowość w regionie byłby plac z polami do mini golfa, czy realizacja wyciągu – tyrolki w okolicy oddanego do użytku workout parku, dedykowanego aktywnym mieszkańcom i gościom. Realizacja takich inwestycji pozwala na wydłużenie oferty spędzania czasu wolnego w formie aktywnego wypoczynku o kilka miesięcy, a na terenie ośrodka będzie można również organizować zawody rangi mistrzowskiej, czy w formie zabawowej dla najmłodszych.

Miejsca historyczne na terenie gminy to wyjątkowa szansa na kultywowanie właściwych postaw do tradycji narodowych i historii. Pomnik Spadochroniarzy pod Sokołowem stanowiący silny punkt w tożsamości społeczności lokalnej, o który toczy się w tej chwili zażarta dyskusja w związku z ogólnopolską polityką, Wiatrak w Dębe to niektóre z lokalizacji, budzących jednoznaczne skojarzenie z Lubaszem. Organizowanie wydarzeń związanych z takimi miejscami w postaci rocznicowych eventów czy festynów z pewnością pozwoli na właściwe promowanie tych miejsc i zakorzenienie informacji o nich wśród mieszkańców i gości. Ciekawym pomysłem jest również utworzenie miejsca, w którym wyeksponować będzie można pamiątki, zdjęcia historyczne związane z Gminą Lubasz.

Promowanie czytelnictwa to jedno z zadań stawianych przed GOK. Biblioteka jako miejsce, idealnie nadaję się na organizowanie spotkań z autorami, prowadzenie prac warsztatowych i akcji promocyjnych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby lubaska placówka i filia w Kruczu były wiodącą lokalizacją kreatywnych działań na rzecz mieszkańców, a organizowane dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych cykliczne „spotkania z książką” czy zajęcia plastyczne, artystyczne, mające swoje stałe miejsce w tygodniowym harmonogramie świetnie te działania realizują.

Hala widowiskowo – sportowa w Lubaszu w przeciągu ostatnich lat, była areną zmagań sportowców w różnym wieku i z zakresu sporej liczby dyscyplin. Świetnie sprawdziła się również w formie widowiskowej jako miejsce przeglądów, spektakli i koncertów. GOK Lubasz dołoży wszelkich starań, aby wydarzenia jak Lubasz Freestyle Night, Przegląd Zespołów Śpiewaczych czy koncerty z okazji Świąt Narodowych odbywały się cyklicznie. Część eventów odbywa się i będzie to kontynuowane w formie odpłatnej, a liczna frekwencja potwierdza, że społeczność lokalna w pełni rozumie rozwiązanie, w których za udział w wydarzeniu kulturalnym z najwyższej półki trzeba zapłacić.


"Kluczem do sukcesu – współpraca!"

Gminny Ośrodek Kultury jako nadrzędny cel stawia sobie kreowanie kulturalnego życia mieszkańców, organizując i współorganizując wydarzenia w oparciu o kooperacje z licznym gronem partnerów. Działające na terenie gminy placówki oświatowe, stowarzyszenia, sekcje zainteresowań, grupy formalne i nieformalne, partnerzy biznesowi stanowią ogromną bazę odbiorców ale i współpracowników, przedsięwzięć służących promocji i realizacji celów statutowych i prawnych stawianych przed instytucją kulturalną. Lista wydarzeń jest długa do najważniejszych zaliczyć można:

Śladami Powstania Wielkopolskiego – Hala widowiskowo-sportowa w Lubaszu

Przegląd zespołów śpiewaczych „Hej kolęda, kolęda” – Hala widowiskowo-sportowa

Lubasz Freestyle Night – Hala widowiskowo-sportowa w Lubaszu

Ferie z Domem Kultury, Wakacje w Lubaszu

Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz – Hala widowiskowo-sportowa w Lubaszu

Święto Wiosny – Topienie Marzanny – Jezioro Duże

Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego – Jezioro Duże

Sprzątanie Świata – Teren ośrodka wypoczynkowego

Święto majowe, Obchody Święta Niepodległości

Dzień Strażaka, koncerty z okazji Dnia Kobiet

Dzień Bibliotekarza – Biblioteka w Lubaszu, Tydzień Bibliotek – Biblioteka w Lubaszu, Święto patrona

Cross Szklakiem Bursztynowym, Zawody Puchar Polski Nordic Walking - Teren ośrodka wypoczynkowego

Zawody wędkarskie – Jezioro Duże, Loty gołębi pocztowych

Turniej wsi – Teren ośrodka wypoczynkowego, Zrzut Spadochronowy – Sokołowo

Lubaski Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja” – Teren ośrodka

Zawody wędkarskie z okazji dnia dziecka – Jezioro Duże

Gminne Zawody Pożarnicze, Gminno – Parafialne Święto Plonów

Nadnoteckie Bel Canto, Zwiastuny Kultury - Inauguracja Roku Kulturalnego

Noc Świętojańska – Teren ośrodka wypoczynkowego

Dni Gminy Lubasz– cała gmina, Mikołajki, Wspólne kolędowanie, Otwarcie Szopki Bożonarodzeniowej, Sylwester


"Wsparcie środkami zewnętrznymi."

Gminny Ośrodek Kultury swoją działalność opiera w największej mierze o dotacje z budżetu gminy. Niewątpliwie należy w swojej działalności poszukiwać dodatkowych źródeł. Alternatywę stanowią dotacje ze środków unijnych, czy ministerialnych. W ciągu ostatnich kilku lat Ośrodek Kultury zrealizował następujące projekty: Aktywni dla Kultury – w ramach programu Narodowego Centrum Kultury, „Równać Szanse” – Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, oraz Projekt pt. „Gminny Ośrodek Kultury miejscem aktywnego spędzenia wolnego czasu” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. GOK Lubasz również znajduję się w uprzywilejowanej pozycji ze względu na możliwości jakie gwarantuję szeroko rozumiany wypoczynek, który jak wynika z charakteru gminnej placówki, jest jego strukturalną częścią, dodatkowo należy optymalizować wpływy z tytułu działalności własnej, wynajmu obiektów, organizowanych wydarzeń w formie biletowanej. Duże perspektywy i spore nadzieje, pojawiają się z projektem rozbudowy Sali Wiejskiej i powstania zupełnie nowego miejsca – faktycznego Gminnego Centrum Kultury, które pozwoli poszerzyć ofertę realizowanych zajęć w formie cyklicznej i eventów, a przez fakt zcentralizowania wszystkich obiektów i ludzi, proces edukacyjno – kulturalny będzie przebiegał w sposób efektywny i skoordynowany.    

            Najważniejsze będzie jednak budowanie pozytywnej opinii, angażowanie mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa w realizowanych przedsięwzięciach i poszukiwanie wyjątkowych okazji do krzewienia wartości kulturalnych. Na szczęście nie każde działanie wymaga ogromnych nakładów finansowych, a często pomysł i ciekawa realizacja zaspokajają wystarczająco potrzeby i oczekiwania odbiorców.

Program Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury zgodny z koncepcją przedstawioną na etapie powierzenia obowiązków.

Szymon Szwed