Menu

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury - II edycja

 SYNTETYCZNY OPIS PROJEKTU

Cykl działań zawartych w projekcie Kulturalno - Cyfrowy krok naprzód, to idealny sposób na poszerzenie oferty animacji kulturalnych na terenie gminy. Najważniejszym jest wypracowanie skutecznej formy oddziaływania na mieszkańców niezależnie od wieku i płci, zainteresowań czy sprawności. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu swoim oddziaływaniem obejmuje kulturę, rekreacje, turystykę i wypoczynek. W gminie wiejskiej znajduję się 15 wsi sołeckich i blisko 7600 mieszkańców. Priorytetem jest zakup sprzętu, przeprowadzenie szkoleń, co pozwoli na realizację zajęć warsztatowych istniejącym grupom, których działalność została mocno ograniczona w okresie pandemii, a także powstanie nowych grup, których funkcjonowanie dzięki inwestycjom, będzie odbywało się wg wyższych standardów. Z perspektywy funkcjonowania GOK niezbędnym jest wyposażenie pracowników w nowoczesny sprzęt komputerowy, a planowane działania, wydarzenia przewidziane do realizacji wymagają znalezienia odpowiedniego sprzętu audiowizualnego. Zakup niezbędnego sprzętu ułatwiającego osobom z niepełnosprawnościami odbiór dóbr kultury oraz przystosowanie aplikacji  dla osób niepełnosprawnych pozwoli odpowiedzieć na ich potrzeby, a Gminnemu Ośrodkowi Kultury poszerzyć strefę oddziaływania na społeczność lokalną.

PLAN DZIAŁANIA I SPOSÓB REALIZACJI

Gminny Ośrodek Kultury z siedziba w Lubaszu, w ciągu roku kalendarzowego aktywnie współpracuje z kilkudziesięcioma podmiotami, instytucjami i ogromna liczbą osób.  Imprez, również masowe, warsztaty, eventy, spotkania integracyjne dla mieszkańców, nauka języka angielskiego dla dzieci i młodzieży, polskiego dla obywateli Ukrainy, zajęcia manualne, spektakle teatralne i koncerty, konkursy recytatorskie, wokalne, plastyczne, spotkania dla czytelników to tylko niektóre z podejmowanych działań, które są efektem współpracy z wieloma partnerami. Pozyskane z tytułu dotacji wyposażenie cyfrowe, audiowizualne pozwoli podnieść poziom oferty skierowanej do mieszkańców, uatrakcyjni realizowane działania i pozwoli zaistnieć kreatywnym osobom z środowiska, ponieważ zaplanowane działania zawarte w projekcie, opierać się będą na zaangażowaniu przedstawicieli społeczności lokalnej, liderów w animacje i edukacje kulturalną. Dzięki zakupionemu sprzętowi będziemy mogli poszerzyć grono współpracowników oraz wzmocnić relacje z dotychczasowymi partnerami - szkołami, stowarzyszeniami, grupami i animatorami. Projekt pozwoli zwiększyć atrakcyjność realizowanych zajęć, warsztatów, konkursów. 
Będzie możliwość zrealizowania objazdowego kina plenerowego, spektakli z profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem i efektami wizualnymi. Projekt zakłada również utworzenie kanału streamingowego i realizacji wydarzeń, wywiadów, materiałów, reportaży w formie online. Profesjonalne szkolenia, do których odbędzie się otwarty nabór, również spośród mieszkańców dostarczą mnóstwo praktyki i umiejętności. Przewidziany do zakupu sprzęt to będzie swoisty klucz, otwierający bramę za którą znajdować się będą kreatywne pokłady pomysłów mieszkańców i animatorów kultury. W okresie trwania ważnym sportowych wydarzeń, planujemy przy wykorzystaniu sprzętu, tworzyć strefę kibica a w celach promocyjnych powstaną materiały video o miejscach historycznych z terenu gminy.
 
Zakup sprzętu komputerowego z akcesoriami: komputera stacjonarnego, monitora, laptopów, drukarki, oprogramowania, licencjami. Zakup tabletów - do prowadzenia pracy w sposób profesjonalny, stworzenie grup zainteresowań, by miałaby dostęp do zasobów kultury (dostępne online). Profesjonalny sprzęt do przeprowadzania transmisji online - kamera, mikrofony, światła, kable, aparat fotograficzny, oprogramowanie, statywy, słuchawki, program do montażu materiałów audio video. Zestaw niezbędny do realizacji, odpowiedni program, pozwoli na tworzenie materiałów video, relacji live z ważnych wydarzeń. Bardzo istotnym będzie zakup elementów wyposażenia cyfrowego - zestaw do projekcji z nagłośnieniem i oświetleniem - kolumn, statywów, mikrofonów, kable, mikser, rzutnik, wielkoformatowy ekran, lampy. Planowany zakup pozwoli w sposób profesjonalny, realizować imprezy plenerowe jak i w obiektach zamkniętych. Zakup niezbędnego sprzętu, filmu, ułatwiającego osobom z niepełnosprawnościami odbiór dóbr kultury, co pozwoli poszerzyć grono odbiorców działań. W ramach projektu przygotowane zostaną filmy o charakterystycznych miejscach na terenie gminy dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Z perspektywy organizatorów, pomysłodawców i realizatorów wielu działań najważniejszą rzeczą jest zapewnienie dostępności osobom o szczególnych potrzebach, dopasowanie oferty kulturalnej dla każdego mieszkańca. Ilościowo sprzęt będzie sumowany jako sztuka: komputer, laptop, tablet, oprogramowanie, sprzęt ułatwiający dostęp osobom niepełnosprawnym, film oraz jako zestaw do livestreamigu oraz cyfrowe wyposażenie na potrzeby realizowanych przedsięwzięć jako zestaw. W wyniku doświadczeń, kompetencji, zdobytych na szkoleniach NCK, pojawił się pomysł zakupu, drukarki z możliwością wydruku w różnych formatach, skanowania oraz aparat fotograficzny. Pozwoli to profesjonalnie realizować promocje wydarzeń na wielu etapach, z relacją fotograficzną, a także przygotować wystawy podsumowujące.
 
Przewidujemy zorganizowanie szkoleń z zakresu użytkowania sprzętu nagłośnieniowego, audiowizualnego, tworzenia scenariuszy, dobór tematów ciekawych zajęć w oparciu o planowane doposażenie cyfrowe. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom, w przyszłości uda się poszerzyć ofertę działań o zespół redakcyjny, dziennikarski, lub realizować ciekawe projekty w swoim środowisku, z użyciem sprzętu i wykorzystaniem swoich kompetencji.  Dla grona pracowników, z myślą o podniesieniu kompetencji przewidujemy również szkolenia z zakresu edukacji kulturalnej prowadzonej online lub stacjonarnie przy użyciu nowoczesnego sprzętu i technik. Obecnie wraz z  pracownikami gospodarczymi i księgowym liczy zatrudnienie w GOK Lubasz dotyczy 8 osób. Forma szkolenia będzie zarówno stacjonarna jak i online. Pracownicy grantobiorcy wezmą udział w szkoleniu zapewnionym przez NCK.
Mamy nadzieję że po cyklu szkoleń, pracownicy etatowi będą w stanie tworzyć materiały video, reportażowe w formie kompilacji, dzięki czemu zdobędą uznanie odbiorców i będą stanowiły zawodową satysfakcje dla nas. Planujemy zrealizować trzy szkolenia, w których udział wezmą pracownicy. Docelowo z nabytej wiedzy korzystać będą również przedstawiciele środowiska lokalnego, twórczego. Szkolenia dotyczyć będą obsługi i wykorzystania w sposób efektywny sprzętu audio wizualnego, komputerowego ( tablety, laptopy, zestaw do livestreamingu, montaż materiałów, obsługa sprzętu dedykowanego osobom niepełnosprawnym), w celu realizacji zajęć i wydarzeń, jako oferta dla mieszkańców. Szacujemy że w trzech  planowanych szkoleniach, w sumie udział weźmie minimum 10 osób. Na każdym z organizowanych szkoleń obowiązywać będzie lista uczestników, osoby na poszczególnych szkoleniach mogą się powtarzać. Planowane szkolenia zostaną zrealizowane zgodnie z pierwotnym założeniem, poszerzona zostanie tylko część związana z obsługą drukarki i aparatu fotograficznego, obróbka zdjęć, opracowanie grafiki.   
 
W ramach projektu planowane są działania, które będą dotyczyły treści związanych z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w zakresie dostępności cyfrowej, informacyjno - komunikacyjnej. Obecnie publikowane materiały na profilu, stronie oficjalnej GOK Lubasz oraz sama strona jest dostosowana zgodnie ze standardami WCAG. Planowane imprezy, zajęcia i inne formy animacji kulturalnej zakładają znoszenie barier, dostępność dla osób ze szczególnymi wymaganiami. W minionych latach w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaszu staże odbywały osoby z  orzeczeniem o niepełnosprawności, na mocy porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędem Gminy Lubasz i Fundacją AKME - Klub Integracji Społecznej. 
Przewidujemy w ramach projektu stworzenie filmów związanych z charakterystycznymi miejscami na terenie gminy, dostosowanych w przekazie dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Pozwoli to poszerzyć grono odbiorców działań i wypromować miejsca. Na bieżąca prowadzona będzie kontrola, a w ramach planowanych szkoleń zawarte będą treści dla wszystkich pracowników  tworzących dokumenty cyfrowe. W ramach realizowanego projektu zakupiony zostanie niezbędny sprzęt, który ma na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami odbiór dóbr kultury. Będzie to przenośny system pętli indukcyjnej, który osobom odwiedzjącym i uczestnikom wydarzeń artystycznych ułatwi dostęp. Wśród planowanego do realizacji zakupu - tabletów, uwzględnione zostaną kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych. Pozwoli to w realizowane działania, zajęcia włączać osoby z niepełnosprawnościami. Podsumowując zakupiony zostanie film w PJM, system pętli indukcyjnej a przy wyborze tabletów, uwzględnione zostaną potrzeby osób niepełnosprawnych. 
 
HARMONOGRAM
Lp. Działanie Termin od Termin do
1 Etap przygotowawczy 2022-09-01 2022-11-30
2 Udział w szkoleniu organizowanym przez NCK 2022-10-01 2023-08-31
3 Wybór i zakup wyposażenia 2022-11-30 2023-08-31
4 Organizacja szkoleń dla pracowników, instruktorów, animatorów oraz obsługi sprzętu 2022-12-01 2023-08-31
5 Podsumowanie projektu Kulturalno Cyfrowy krok naprzód 2023-08-01 2023-08-31

 

Szymon Szwed