Menu

SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

        Zajęcia realizowane są w formie cyklicznej, warsztatowej, w postaci sekcji lub jednorazowo,  stanowią  ciekawą ofertę dla wielu zróżnicowanych wiekowo odbiorców, od przedszkola do seniora. Spotykają się z dobrym lub bardzo dobrym odbiorem, dużą frekwencją i budową pozytywnego wizerunku instytucji kultury, jaką jest Gminny Ośrodek.

            W ciągu kilku ostatnich lat oferta zajęć w formie warsztatowej zmieniała się, a głównym celem od zawsze było spełnienie oczekiwań lokalnej społeczności. Obecnie przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje kilkanaście grup, sekcji i kół zainteresowań.  Począwszy od zespołów z kilkudziesięcioletnim stażem, a na projektach i grupach kilkumiesięcznych skończywszy.