Menu

 

14 LIP 2022

LETNI KONKURS WOKALNY

       Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu.

Cel:
Popularyzacja śpiewu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, odkrywanie i prezentacja talentów, propagowanie radości ze śpiewania, muzykowanie jako forma spędzania wolnego czasu. Repertuar dowolny

Data i miejsce:
6.08.2022 r. Amfiteatr w Lubaszu Godzina 17:00

Warunki uczestnictwa:
Udział w przeglądzie jest bezpłatny.
Konkurs dedykowany jest solistom.
Zgłoszenia: do dnia 4 sierpnia 2022,
osobiście, na adres mailowy gok-lubasz@wp.pl lub telefonicznie 67 2557 317
Konkurs odbędzie się z podziałem na kategorie wiekowe:
- do klasy III szkoły podstawowej
- od klasy IV wzwyż.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terenie Gminy Lubasz, a także goście spoza terenu gminy. Prezentacje oceniać będzie Jury Konkursowe.

Repertuar:
Uczestnik prezentuje dwa utwory, z podkładem na nośniku cyfrowym lub z akompaniamentem własnym. Utwór może być autorski.
Ocenie podlega :
a) wrażenie artystyczne w skali 0-5 pkt.
b) umiejętności wokalne w skali 0-5 pkt.
c) dobór repertuaru (czy repertuar mieści się w kategorii piosenka turystyczna i dopasowany jest do
wieku uczestnika) w skali 0-5 pkt.

Jury dokonuje oceny w trakcie trwania Konkursu wg zamieszczonych kryteriów, a wyniki zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu Konkursu . Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna .

Nagrody:
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a najlepsi (trzy miejsca w kategorii) – puchary i nagrody w postaci voucherów do zrealizowania w sklepach sieciowych. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu - pod numerem telefonu 67 2557 317
Serdecznie zapraszamy