Menu

 

03 LIS 2022

"Kulturalno Cyfrowy krok naprzód"

 Kultualno Cyfrowy krok naprzód" - główne działania

Gminny Ośrodek Kultury z siedziba w Lubaszu, w ciągu roku kalendarzowego aktywnie współpracuje z kilkudziesięcioma podmiotami, instytucjami i ogromna liczbą osób.  Imprez, również masowe, warsztaty, eventy, spotkania integracyjne dla mieszkańców, nauka języka angielskiego dla dzieci i młodzieży, polskiego dla obywateli Ukrainy, zajęcia manualne, spektakle teatralne i koncerty, konkursy recytatorskie, wokalne, plastyczne, spotkania dla czytelników to tylko niektóre z podejmowanych działań, które są efektem współpracy z wieloma partnerami. Pozyskane z tytułu dotacji wyposażenie cyfrowe, audiowizualne pozwoli podnieść poziom oferty skierowanej do mieszkańców, uatrakcyjni realizowane działania i pozwoli zaistnieć kreatywnym osobom z środowiska, ponieważ zaplanowane działania zawarte w projekcie, opierać się będą na zaangażowaniu przedstawicieli społeczności lokalnej, liderów w animacje i edukacje kulturalną. Dzięki zakupionemu sprzętowi będziemy mogli poszerzyć grono współpracowników oraz wzmocnić relacje z dotychczasowymi partnerami - szkołami, stowarzyszeniami, grupami i animatorami. Projekt pozwoli zwiększyć atrakcyjność realizowanych zajęć, warsztatów, konkursów. 
Będzie możliwość zrealizowania objazdowego kina plenerowego, spektakli z profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem i efektami wizualnymi. Projekt zakłada również utworzenie kanału streamingowego i realizacji wydarzeń, wywiadów, materiałów, reportaży w formie online. Profesjonalne szkolenia, do których odbędzie się otwarty nabór, również spośród mieszkańców dostarczą mnóstwo praktyki i umiejętności. Przewidziany do zakupu sprzęt to będzie swoisty klucz, otwierający bramę za którą znajdować się będą kreatywne pokłady pomysłów mieszkańców i animatorów kultury. W okresie trwania ważnym sportowych wydarzeń, planujemy przy wykorzystaniu sprzętu, tworzyć strefę kibica a w celach promocyjnych powstaną materiały video o miejscach historycznych z terenu gminy.
 
Dostepność dla osób ze szczególnymi potrzebami:
W ramach projektu planowane są działania, które będą dotyczyły treści związanych z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w zakresie dostępności cyfrowej, informacyjno - komunikacyjnej. Obecnie publikowane materiały na profilu, stronie oficjalnej GOK Lubasz oraz sama strona jest dostosowana zgodnie ze standardami WCAG. Planowane imprezy, zajęcia i inne formy animacji kulturalnej zakładają znoszenie barier, dostępność dla osób ze szczególnymi wymaganiami. W minionych latach w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaszu staże odbywały osoby z  orzeczeniem o niepełnosprawności, na mocy porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędem Gminy Lubasz i Fundacją AKME - Klub Integracji Społecznej. 
Przewidujemy w ramach projektu stworzenie filmów związanych z charakterystycznymi miejscami na terenie gminy, dostosowanych w przekazie dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Pozwoli to poszerzyć grono odbiorców działań i wypromować miejsca. Na bieżąca prowadzona będzie kontrola, a w ramach planowanych szkoleń zawarte będą treści dla wszystkich pracowników  tworzących dokumenty cyfrowe. W ramach realizowanego projektu zakupiony zostanie niezbędny sprzęt, który ma na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami odbiór dóbr kultury. Będzie to przenośny system pętli indukcyjnej, który osobom odwiedzjącym i uczestnikom wydarzeń artystycznych ułatwi dostęp. Wśród planowanego do realizacji zakupu - tabletów, uwzględnione zostaną kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych. Pozwoli to w realizowane działania, zajęcia włączać osoby z niepełnosprawnościami. Podsumowując zakupiony zostanie film w PJM, system pętli indukcyjnej a przy wyborze tabletów, uwzględnione zostaną potrzeby osób niepełnosprawnych.