Menu

 

28 LUT 2023

Wyniki konkursów - ferie 2023

WYNIKI KONKURSU WALENTYNKOWEGO, WOKALNEGO, LITERACKIEGO

 

Biblioteka Publiczna Gminy Lubasz im. ks. Antoniego Ludwiczaka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu w ramach ferii zimowych ogłosiły konkurs na „WALENTYNKOWE SERCE”,

Konkurs miał na celu rozwijanie wyobraźni, pomysłowości, poczucia estetyki, kształtowania kreatywności plastycznej, zdolności manualnych oraz pobudzenie aktywności twórczych dzieci i młodzieży. Walentynkowe serce mogło być wykonane dowolną techniką: rysunek kredkami lub farbami czy też plasteliną, wyklejone, przestrzenne. Liczyła się pomysłowość i kreatywność. Ocenie podlegała estetyka wykonania, pomysłowość oraz ogólne wrażenie artystyczne.

 

Dnia 22 lutego 2023 roku komisja w składzie: Beata Szymkowiak, Maria Przewdzięk i Radosław Bombelczyk oceniła 36 prac , które wpłynęły na konkurs do biblioteki i przyznała nagrody w następujących kategoriach:

 

KATEGORIA I – dzieci przedszkolne:

miejsce I Nikodem Kina

miejsce II Hanna Kostyk

miejsce III Ksawery Świerblewski

 

KATEGORIA II – uczniowie klas I-III szkoła podstawowa

miejsce I Aleksandra Dmytrasz

miejsce II Kaja Krysiak

miejsce III Szymon Sowiński

KATEGORIA III – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowe

 

nie przyznano miejsc ze względu na małą ilość dostarczonych prac w tej kategorii,

wyróżnienie otrzymał Patryk Kaczmarek

 

 

KONKURS LITERACKI „ZIMOWE OPOWIADANIE MIESZKAŃCA GMINY LUBASZ”

Komisja w składzie: Danuta Skrzypczak-Grygiel, Beata Szymkowiak, Maria Przewdzięk ze względu na małe zainteresowanie, podziękowała Patrykowi Kaczmarek za udział w konkursie.

 

 

KONKURS WOKALNY – WALENTYNKOWY

Komisja w składzie: Sławomir Magdziarz, Beata Szymkowiak, Maria Przewdzęk ze względu na małe zainteresowanie podziękowała Magdalenie Sobotka za udział w konkursie.

 

Nagrodzonym i wyróżnionym osobom gratulujemy, pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do wzięcia udziału w następnych przedsięwzięciach Biblioteki Publicznej Gminy Lubasz i Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu. Laureaci konkursu zostali powiadomieni telefonicznie o terminie odbioru nagród.

Pozdrawiam i zapraszam do biblioteki.

 

Beata Szymkowiak

Kier. Biblioteki