Menu

 

11 CZE 2024

Turniej Wsi 23 czerwca Niedziela godzina 15.00

Drodzy Mieszkańcy!

Publikujemy informacje związaną z coroczną sportową zabawą - zachęcamy do aktywnego uczestnictwa.

Kompletny plan LATO 2024 W GMINIE LUBASZ zostanie opublikowany po weekendzie.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu